keskiviikko 19. maaliskuuta 2008

Yhteisvastuuta ympäristöstä

Yhdistyksemme kevätkokouksessa projektipäällikkö Torsti Hokkanen esitteli laajasti Espoon keskuksen kehittämistavoitteita ja suunnitelmia. Saimme todeta, että paljon on tapahtumassa ja sitä myöten Espoon keskus tulee todella muuttumaan ja uudistumaan hyvään suuntaan.

Aseman sillan kunnostaminen käynnistyy syksyllä ja myös Espoontori laajenee ja kohenee. Sitä ennen silta puhdistetaan juhlakuntoon perusteellisesti. Oli hyvä kuulla, että myös rakennustöiden aikaista jalankulkua on suunniteltu. Todennäköisesti aseman sillan yli kuljetaan silloin väliaikaisen putken läpi.

Myös Suvelan kohentaminen on käynnistynyt. Suvela-projektin tavoitteena on parantaa alueen viheralueita ja kartoittaa täydennysrakentamisalueita. Seurakunta on käynnistänyt uuden seurakuntatalon suunnittelun Kirstintien varteen. Hanke edellyttää asemakaavan muutosta.

Uusi rakentaminen on mahdollisuus, mutta alueen ilmeen kohentaminen edellyttää myös hyvää kunnossapitoa sekä vastuullista toimintaa meiltä asukkailta. Jos asukkaat otettaisiin aikaisempaa vahvemmin suunnittelemaan pieniäkin asioita, vahvistaisi se yhteisvastuuta alueen ympäristön kunnosta. Teimme tästä alla olevan kannanoton:


Keski-Espoon sosialidemokraatit kevätkokouksessaan:
Osallisuutta vahvistamalla yhteisvastuuta ympäristöstä


Espoon keskusta kehitetään parhaillaan voimakkaasti. Aseman seutu kohenee, Suviniityn alueen suunnittelu on loppusuoralla ja Suvelassakin käynnistyy täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittäminen. Uusi rakentaminen parantaa alueen viihtyisyyttä.

Rinnalla tässä on syytä suunnitella alueen ilmeen kohentamista yhteistyössä asukkaiden kanssa. Hyvä kunnossapito, istutukset, lamput, roskakorit ja penkit, joita on yhdessä suunniteltu ja ideoitu, lisäävät halua ottaa vastuuta omasta ympäristöstä. Nyt esimerkiksi Espoon aseman huono kunto, roskaisuus ja töhryisyys ruokkii välinpitämättömyyttä ja negatiivista kehää, josta on päästävä irti.

Keski-Espoon sosialidemokraatit esittävät, että Espoon keskuksen asukkaat otetaan aikaisempaa vahvemmin mukaan suunnittelemaan alueen kohentamistoimenpiteitä ja palveluiden kehittämistä. Erityisen tärkeää on parantaa alueen nuorten toimintamahdollisuuksia ja nuoret tulisi ottaa mukaan suunnittelemaan heille tarjottavia palveluita. Nuorten tulisi saada itse kertoa, millaisia nuorisotiloja ja harrastusmahdollisuuksia he tarvitsevat.

Keski-Espoon demarit uskovat, että asukkaiden ja erityisesti nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen nykyisestä vahvistaa alueemme yhteisöllisyyttä. Näin myös yhteisvastuu oman ympäristön tilasta vahvistuu.

sunnuntai 16. maaliskuuta 2008

Kevätkokous ja Espoon keskuksen tulevaisuus

Yhdistyksemme kevätkokous on tiistaina 18.3. kello 18.30 ja teemanamme on Espoon keskus, jonka tulevaisuutta kokouksessamme valoittaa keskuksen projektipäällikkö Torsti Hokkanen.

Kokouspaikkana tuttu Suvelan kerhotila Keski-Espoon koululla (kirjaston viereinen ovi).

Tervetuloa!

perjantai 7. maaliskuuta 2008

Sosialidemokratian suunta ja tulevaisuus




Tarja Filatov ja Erkki Tuomioja ovat Espoossa torstaina 13.3. klo 18-20 Hotelli Kuninkaantiessä. Molemmat kertovat, mihin suuntaan he kehittäisivät SDP:tä ja mitä muita asioita he painottavat puheenjohtajakampanjassaan.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tilaisuuden järjestää Kauklahden sos.dem.yhdistys yhdessä Keski-Espoon demareiden kanssa.

maanantai 3. maaliskuuta 2008

Espoon asema siistiksi ja kannanottoja

Tempasimme lauantaina 1.3. ja siivosimme Espoon asemaa, koska sen kunto asukkaiden keskuudessa yhteinen ja jatkuva murheen aihe. Myös erilaisissa kyselyissä Espoon asema ja sen kunto ovat asioita, jotka eniten harmittavat kaikkia espoolaisia. Näin ei voi jatkua.

Espoon asema on ikään kuin eteinen, mihin vieras ensimmäisenä astuu tullessaan Espoon kaupungin hallinnolliseen keskukseen. Aseman kunnon perusteella asukas, vierailija tai yhteistyökumppani muodostaa käsityksensä Espoon kaupungista, siksi asema on saatava arvoiseensa kuntoon.

Espoon kaupungin ja ratahallintokeskuksen väliset neuvottelut asemasta ovat edenneet. Aseman omistus ja vastuu sen kunnosta ja siisteydestä on siirtymässä Espoon kaupungille. Haluamme omalla toiminnallamme osoittaa, kuinka tärkeää on aseman kunnostamisen lisäksi huolehtia siitä hyvin.

Tempauksemme tavoite on myös muistuttaa meitä alueella kulkevia ja asuvia omasta vastuustamme. Tartumme harjan varteen, koska välitämme asuinympäristöstämme ja koska on tilanteita, joissa tarvitaan puheiden ja esitysten lisäksi konkreettisia tekoja.

***

Viime viikon kokouksessa päätimme myös ottaa kantaa puolueen ajankohtaisiin asioihin:

Jäsenäänestys Espooseen
Keski-Espoon sosialidemokraatit ry esittävät Espoon demareiden kunnallistoimikunnalle, että se järjestää Espoossa jäsenäänestyksen puolueen tulevasta puheenjohtajasta, mikäli puoluevaltuusto päättää olla järjestämättä sen.

Kunnallisvaaliteemoista kysely
Avoin vuorovaikutus jäsenten ja äänestäjien välillä on nykyaikaa. Esitämme, että kunnallistoimikunta jatkaa kunnallisvaaliteemojen käsittelyä verkossa ja muutoinkin siten, että kaikilla espoolaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa tavoitteisiimme.

***

Keski-Espoon asioista ja kehittämistarpeista voi antaa palautetta meille blogissamme, kevään markkinoilla pisteessämme ja Facebookissa ryhmässä Espoon keskus tulevaisuus.