lauantai 6. kesäkuuta 2009

Move-tapahtuma - Keski-Espoon ja Espoon demarit kiittävät

TErvehdys toverit!

Move-tapahtuma ylitti kaikki odotukset. Aamupäivän kävijämäärä
oli ennätyksellinen. Sauman katkaisi pieni sade n. klo 13.

Kävijämäärä alkoi taas kasvaa 13.30 jälkeen. Iltapäivällä oli
väkeä tasaisen kiihtyvään tahtiin aina klo 17 loppuun asti.

Kahvia ja pullaa tarjoiltiin, EMY ry vaihtoi myös kupongin
makkaraan. Kahvituksen tarjosi Espoon Demarit.
Hernekeittoa oli tarjolla Demarien teltalla 12 - 13.45.
Hernekeitto teki kauppansa SDP:n tarjoamana. Kaik män eikä
piisannut, kuten sanotaan.

Demarit olivat reilusti esillä teltallaan, vihreät olivat vain hätäisesti
paikalla. Muista puolueista ei ollut tietoakaan. Teltalla
kävi väkeä kohtuullisesti. Esitteitä jaettiin joitakin
määriä. Kontakti oli tärkein.

Toivotamme kaikille osallistujille onnea huomiseen
arvontaan. Katsotaan, kuka saa 7 oikein.

Kiitos kaikille EU-vaaliehdokkaille sekä järjestelyihin
osallistuneille mahtavasta tapahtumasta.

Jännittämisiin

maanantai 4. toukokuuta 2009

Valtuustosopimus kaudelle 2009 - 2012

Uuden valtuuston työskentely on alkanut kiivaasti. Asioita on paljon ja taloudellinen tilanne niin vakava, joten aikaa pohdintaan ei juuri ole ollut. Vaalin tulos muutti myös poliittista ilmapiiriä monessakin mielessä, mikä on näkynyt kokouksissa.

Viime kausi alkoi toisella tavoin ja teimme silloin valtuustosopimuksen, joka oli eräänlainen ohjelma siitä, mitä tulemme tekemään tulevan neljän vuoden aikana ja teemoitimme vuodet eli sovimme, mitä minäkin vuonna ratkaistaan. Listasimme isot kysymykset, joista oli syytä päästä ratkaisuun oli se sitten millainen tahansa.

Tässä tilanteessa on epäselvää kykenemmekö me samanlaiseen ohjelmatyöskentelyyn vai käymmekö työhön erilaisia tulipaloja sammuttaen. Kriisissäkin pitäisi pystyä nähdä pidemmälle, olla uskoa tulevaisuuteen ja tavoitteita. Olen käsittänyt, että tulevasta sopimuksesta keskustellaan ensi maanantain kokouksessa.

Valtuustoseminaarissa itse hahmottelin keskusteluiden perusteella valtuustosopimusta, jollaista olisin itse valmis tukemaan. Näistä tulemme valtuustokaudella päättämään tavalla tai toisella:

Talouden vastuullinen tasapainotus
Laman myötä verotulot ovat pudonneet aikalailla ja siihen on puututtava. Uskon, että asioita voi hoitaa järkevämmin ja taloudellisemmin ja samalla paremmin – siis tehokkaammin. Se kuitenkin vaatii huolellista suunnittelua, eikä hyviä tuloksia synny äkkijarrutuksin.

Vastuullinen taloudenhoito tarkoittaa myös sitä, että kaikki keinot ovat käytettävissä, jotta palveluiden laatu tulee turvattua. Säästäminen ei ole ainoa vaihtoehto, on myös mietittävä miten tuloja lisätään.

Hetkellinen taloudellinen niukkuus ei saa estää merkittävien investointien suunnittelua ja toteutusta, sillä niitä tarvitaan, jotta kuntamme toimisi paremmin ja kuntalaisten palvelut kehittyisivät. Siksi mm. metro, Puolarmetsän sairaala, kaupungintalo, jätevedenpuhdistamo on toteutettava.

Huolehditaan palveluista
Hoitotakuun on toteuduttava tiukkoinakin aikoina. Lähipalvelustrategia on tehtävä viimeinkin, missä määritellään asuinalueilla lähellä olevat palvelut ja kerrotaan, mitä palveluita saa yhdestä paikasta kaupungista tai pääkaupunkiseudulla. Ehkäisevä työtä tulee kehittää ja määritellä, mitä se tarkoittaa.

Vieraskielisten määrä on kasvaa Espoossa ja heidät tulisi huomioida paremmin palveluissa. Se tarkoittaa henkilökunnan osaamisen kehittämistä ja maahanmuuttajien ottamista mukaan palveluiden parantamiseen. Maahanmuuttajien kotoutuminen vaatii yhteistyötä, jota valtuuston tulee ohjata ja luoda sille riittävän vahva tahtotila.

Asuminen, liikenne ja maankäyttö haaste
Tällä kaudella tulee määrätietoisesti toteuttaa Etelä-Espoon yleiskaavan mahdollistamia uusia rakennusalueita. Näillä alueilla on jo valmiiksi palveluita (päiväkoteja, kouluja, kauppoja ja joukkoliikennettä) ja kunnallistekniikkaa, minkä vuoksi rakentaminen on edullisempaa sinne kuin täysin uusille alueille. Kaavoitus, suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentaminen on syytä nivoa paremmin yhteen, jotta kaavoitetut tontit voidaan rakentaa. Siksi maankäytön toteuttamisohjelma tulee tehdä ja ottaa suunnittelun pysyväksi työkaluksi.

Meidän tulee huolehtia siitä, että asuntotuotanto kasvaa nykyisestä ja vuokra-asuntotavoitteeseen päästään. Espoonkruunun rakentamismahdollisuuksista on huolehdittava.

Helsingin seudun yhteistyö
Viime kaudella pääkaupunkiseudun (4 kuntaa) yhteistyö tiivistyi aivan uudelle tasolle. Samalla selkeytyi, että asukkaiden arjen parantaminen yhteistyöllä on mahdollista vain silloin, kun yhteistyöverkko kattaa vähintään 14 kuntaa. Seudun kipeimmät kysymykset liittyvät asumiseen ja siihen, kuinka voimme edistää kohtuuhintaista monipuolista asumista. Täällä liikkuminen vie paljon aikaa, siksi liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä on parannettava.

Yhteistyö on järkevää, kun se parantaa palveluitamme ja edistää perheiden arjen toimivuutta.

Ilmastonmuutos
Kaupunki voi vaikuttaa ilmastoon eri tavoin: mm. hankinnoilla, omalla rakentamisella, ohjaamalla rakentamista, edistämällä joukkoliikenteen houkuttelevuutta, parantamalla pyöräilymahdollisuuksia ja tehostamalla energian käyttöä. Kaavoituksessa ja palveluiden suunnittelussa tulee kiinnittää enemmän huomioita arjen toimivuuteen (kaavoituksen aikavaikutuksia), sillä se on myös hyvää ilmastopolitiikkaa.

Tavoitteista on siirryttävä tekoihin. Päätöksiä tehtäessä tulee arvioida aina niiden ilmastovaikutuksia.

Organisaation ja hallinnon arviointi 2011
Vuoden 2009 alusta Espoota on johdettu uudella organisaatiolla, joka syntyi pitkällä valmistelulla, mutta silti liialla kiireellä. Päätöksiä tehtäessä sovittiin, että muutosten toimivuutta arvioidaan jo tänä vuonna seurantaraportin yhteydessä. Jo nyt on selvää, että osin pieleen meni. Toimivan hallinnon kehittäminen onkin jatkuvaa ja nyt onkin huolellisemmin valmisteltava uudistuksia niin, että päätöksiä voitaisiin tehdä 2011 lopulla.

Hyvää hallintoa ja valmistelua on myös se, että päätöksenteolle annetaan riittävästi aikaa. Vaihtoehtoisia ratkaisuja on oltava ja niitä on voitava pohtia. Myös kuntalaisilla on oltava osallistumisen mahdollisuuksia valmistelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa ja kehittämistarpeita arvioitaessa.

Päätösesitysten vaikutuksia on avoimesti arvioitava sosiaalisen eheyden, ympäristön ja ilmaston kannalta.

Olen useammin manaillut sitä, kuinka huonosti Espoossa hoidetaan useimmiten yhteistoiminta henkilöstön kanssa. Minusta Espoon tulisi parantaa toimintatapojaan ja Espoon yhteistoimintamallista pitäisi tehdä esimerkillinen. Se loisi hyvän pohjan henkilöstöpolitiikalle ja sitä kautta henkilöstön hyvinvoinnille. Tulevan kymmenen vuoden aikana kaupungilta jää joka kolmas työntekijä eläkkeelle, eikä laadukkaita palveluita ole ilman osaavaa henkilökuntaa.

keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

Nettisivujen siirto on meneillään

www.keskiespoondemarit.org on vaihtanut palvelun-
tarjoajaa. Lomakkeet eivät valitettavasti vielä toimi, kun
täytyy tehdä uusi scripti taustalle. Pyydän kärsivällisyyttä.

torstai 19. maaliskuuta 2009

Sääntömääräinen kokous

Keski-Espoon sosialidemokraatit ry:n sääntömääräinen
kevätkokous 31.3.09 klo 18, Keski-Espoon koululla, kerhotila,
ent. kirjaston viereinen (vasen) ovi. Johtokunta kokoontuu jo
klo 17.30. (Myös tämä on kaikille avoin.) Kahvitarjoilu.
Katso myös www.keskiespoondemarit.org.

Sääntömääräisten asioiden käsittelyä.
Ilmoitus on ollut Demarissa 16.3. ja on 30.3.

Paperinen jäsenkirje tullee tällä viikolla tai
heti ensi viikon alussa. Ilmoittakaa osoitteen-
muutoksista. Seuratkaa blogia ja www-sivuja.

Paheeseenjohdattaja

keskiviikko 14. tammikuuta 2009

Kevätkauden alku ja luottamustehtävät

Yhdistyksen vuoden ensimmäinen johtokunnan kokous oli tänään. Kävimme kokouksessa läpi demareiden luottamushenkilövalintoja ja totesimme, että yhdistyksemme sai hyvän edustuksen eri toimielimiin. Jokainen vaaleissa ollut yhdistyksen aktiivi sai jonkun tehtävän hoidettavakseen kaudelle 2009-2012:

Antti Aarnio on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja yksilöasiain jaoston puheenjohtaja
Timo Bergman on sosiaali- ja terveyslautakunnan päivähoitojaoston varajäsen
Jari Granqvist on teknisen lautakunnan varajäsen
Irma Jokiniemi on tasa-arvotoimikunnan varajäsen
Stiina Krogerus-Jalkanen on tilaliikelaitoksen johtokunnan varajäsen
Jaana Leppäkorpi on kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Kaveh Mirfakhraei on monikulttuuriasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
Satu Nurminen-Hämäläinen on teknisen lautakunnan ja tiejaoston varajäsen
Ari Pekkonen on nuorisolautakunnan varajäsen
Antti Rasimus on palveluliikelaitosten lautakunnan varajäsen ja Kanta-Espoon alueneuvottelukunnan puheenjohtaja
Mauri Tapanainen on Espoon kaupungin teatterisäätiön valtuuskunnan varajäsen

Kuntavaaleissa yhdistyksellämme oli eniten ehdokkaita espoolaisista yhdistyksistä ja menestyimme vaaleissa vähintään yhtä hyvin kuin edellisellä kerralla eli alueeltamme valittiin valtuutettu ja varavaltuutettu. Paikkajaossa menestyimme aikaisempaa paremmin, sillä nyt yhdistyksellämme on edustaja kaupunginhallituksessa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Kaikille avoimia johtokunnan kokouksia meillä on kerran kuukaudessa joka kuun toisena tiistaina Keski-Espoon koululla. Näissä kokouksissa kuulemme terveisiä valtuustosta, kaupunginhallituksesta ja lautakunnista. Ja samalla on myös mahdollisuus antaa palautetta ja kehittämisideoita näissä tehtävissä toimiville.

Yhdistyksen seuraava kokous on tiistaina 10.2. klo 18.00 Keski-Espoon koulun kerhotilassa ja tarjolla on siis paljon asiaa ja kahvia.

Tule mukaaan keskustelemaan ja rakentamaan parempaa Espoon keskusta ja Espoota!


*