tiistai 9. joulukuuta 2008

Lommilasta erikoistavarakaupan keskus

Torstaina kaupunkisuunnittelulautakunta saa käsiteltäväkseen Lommilan alueen asemakaavan muutoksen tavoitteet tavoitteena rakentaa alueesta merkittävä kaupallinen keskus. Jotta se tulevaisuudessa täydentäisi Espoon keskuksen palveluita on nyt syytä ohjata suunnittelua oikeaan suuntaan. Lommilaan ei tule sijoittaa suuria päivittäistavarakaupan liikkeitä vaan erikoistavarakauppaa. Lommilan asemakaavoituksessa tulee siis noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa.

Keski-Espoon sosialidemokraatit ry pitää tarpeellisena Lommilan alueen kehittämistä ja työpaikkojen lisääntymistä. Alue sijaitsee niin erinomaisella paikalla liikenteellisesti, että laajana tilaa vaativan kaupan ja erikoistavarakaupan keskittymänäkin se tulisi olemaan vetovoimainen. Lommila ei tarvitse tuekseen hypermarketteja, joiden vuoksi asukkaiden päivittäiset ostosmatkat suuntautuisivat sinne, eikä enää Espoon keskukseen. Lommilasta on mahdollista suunnitella Variston tapainen tilaa vaativan kaupan keskittymä, mutta samalla nykyaikainen liikekeskus ja kaupunkikuvallisesti edustavampi kaupan alue.

Keski-Espoon asukkaiden iloksi kauppakeskus Entresse avasi juuri ovensa ja näin alueen kaupalliset palvelut paranivat merkittävästi. Myös Espoontorin laajennusta on suunniteltu ja se käynnistyy ensi vuonna ellei taloudellinen taantuma estä suunnitelmia. Kaikkialla suuret hypermarketkeskittymät ovat kuihduttaneet niiden lähellä olevat kauppakeskukset.

Lommilasta ei siis saa suunnitella Espoon keskuksen – johon on keskittynyt nyt päivittäiseen asiointiin perustuvaa liiketoimintaa – kilpailijaa, vaan sen toimintoja täydentävää liiketoimintaa.
- Hypermarkettien Lommila olisi liian suuri riski ja uhka Espoon keskuksen elävyydelle, ettei siihen ole syytä ryhtyä. Kaikkiaan keskuksesta on tulossa liian suuri. Se siirtäisi kaiken elämän Espoon keskuksesta keskelle moottoriteitä ja näivettäisi täysin Espoon keskuksen kauppakeskukset.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee tarkastella huolella suunnitelman sosiaalisia vaikutuksia (mm. palveluiden saatavuus eri väestönryhmien välillä) ja liikenteeseen (mm. miten lisäliikenne vaikuttaa nyt jo ruuhkaisille teille?) sekä tehdä laaja kaupallinen selvitys, koska suunnitelmat ovat aiemmista muuttuneet. Onko suunnitelma kestävän kehityksen mukainen ja tukeeko se Espoon työtä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi?

Voimassa oleva yleiskaavan tulee ohjata asemakaavoitusta. Lommilan alueelle yleiskaavan mukaan voi sijoittaa yksityisiä palveluita ja liiketoimintaa tai kaupallisia erityispalveluita. Keski-Espoon demareiden näkemyksen mukaan yleiskaavan ohjeistusta tulee noudattaa asemakaavoitustyössä ja siksi kaupunkisuunnittelulautakunnan tulee nyt käyttää sille kuuluvaa ohjausvaltaa ja osoittaa Lommilan asemakaavoitukselle selkeät tavoitteet.


*

maanantai 1. joulukuuta 2008

Lämpimät tuulet

Keski-Espoon demareissa alkoi 30.11.08 uusi aikakausi ja uudet kujeet.
Kaikkea ei saa ottaa niin vakavasti, rento meninki täytyy olla.
Se pienentää sydänkohtausriskiä ja pitää mielen virkeänä.

Nyt täytyy alkaa uusi tekemisen meininki. Siis siksi vanhat jutut
jäävät sikseen. Puolueen täytyy uudistua. Ja siinä samalla
Keski-Espoon Demarit. Toivottavasti ette hengästy vauhdissa!

Keski-Espoon Demarit - Arjen Apuna. Lanseerattakoon tämä meidän
uudeksi sloganiksi. Me emme puhu enää palvelujen puolesta, vaan alamme
toteuttaa niitä! Tietysti voimavaroissamme. Samalla voimme yrittää
työllistää ihmisiä ja auttaa niitä, joilla on vaikeuksia ja hankaluuksia.

Miltä kuulostaa digiajan uusien palveluiden talkkari? Entä kotiapu,
joka ei olekaan enää entinen koti-apu, vaan kaikkea siltä väliltä,
siis maan ja taivaan. No, emme sentään tavoittele kuuta taivaalta.
Hupiklubi uudistuu ja toivottavasti saamme myös uutta
sisältöä toimintaamme. Nyt haluaisimme tietää, mitä jäsenistömme
kaipaa. Meillä on jo ideoita, mutta tahdomme kuulla lisää.