lauantai 17. huhtikuuta 2010

Keski-Espoon yläkoulua ei saa lakkauttaa

Keski-Espoon sosiaalidemokraatit tyrmäävät
Keski-Espoon yläkoulun lakkauttamisen

Espoon opetuslautakunta päätti kokouksessaan, että virkamiehet valmistelevat Keski-Espoon yläkoulun lakkauttamista.Espoon keskuksen kouluverkkoa ja alueen lapsien sijoittumista eri kouluihin on tarkasteltava kokonaisuutena ja hätiköimättä. Yksittäisen koulun lakkauttaminen yllättäen ja ilman päteviä perusteluja osoittaa lautakunnan toimineen harkitsemattomasti.

Keski-Espoon alue on väestöltään kasvava alue, jossa on tarvetta myös Keski-Espoon yläkoululle.Maahanmuuttajien suuri osuus oppilaista ei ole pätevä peruste Keski-Espoon koulun lakkauttamiselle. Päätöksellään lautakunta vahvistaa maahanmuuttajiin liittyviä ennakkoluuloja ja heikentää Keski-Espoon koulun mainetta. Demokraattinen päätöksenteko ei voi olla harkitsematonta ja mielikuviin perustuvaa.Keski-Espoon koulun vanhemmat, oppilaat ja koulun henkilökunta vastustavat koulun lakkauttamista. Keski-Espoon sosialidemokraatit puolustavat alueen yläkoulun olemassaoloa yhdessä heidän kanssaan.

Koulua on kehitetty voimakkaasti viime vuosina ja sillä tiellä on jatkettava. Alueen lapset asetetaan kohtuuttomaan tilanteeseen, kun tieto yläkoulun aloituspaikasta on yhä epävarma.Keski-Espoon sosiaalidemokraatit vaativat, että lautakunta ottaa järjen käyttöönsä ja muuttaa päätöstään. Myös Keski-Espoon lasten on saatava suorittaa peruskoulunsa yhtenäiskoulussa omalla alueellaan.
 
 
Jaana Leppäkorven (kaupunginhallituksen jäsen, sd.) esitys otto-oikeuden käyttämiseksi ja lautakunnan päätöksen muuttamiseksi:

- Päätöksellä on vaikutusta laajasti Keski-Espoon kouluverkkoon (mm. Saarnilaakson tulevaisuuden suunnitelmiin, Jalavapuiston oppilaiden koulupolkuun ja parakkikoulun tarpeellisuuteen) ja siksi myös Keski-Espoon yläkoulun tulevaisuus ja tarpeellisuus pitää arvioida kouluverkkoselvityksen yhteydessä, ei yksittäisenä tapauksena, jollainen se ei ole.

- Koska päätöksellä on vaikutuksia koko alueen kouluverkkoon, ei lakkauttamisen taloudellisiakaan vaikutuksia ole arvioitu riittävästi. Näin iso asia tulisi valmistella huolella.

- Valtuusto on päättänyt, palveluverkon uudistamista tulee valmistella toimialoilla ja lautakunnissa avoimessa vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön että asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Nyt tehty ratkaisu on syntynyt niin nopealla aikataululla, ettei asiaa ole ehditty riittävästi käsitellä. Sekä lapsilla että koulun henkilökunnalla oli kohtuuttoman vähän aikaa varautua näin isoon muutokseen.

- Lautakunnan listan liitteenä olevasta aineistosta käy ilmi, että koulu on tehnyt erittäin hyvää työtä haasteellisten oppilaiden parissa: yhtenäiskoulun kantava ja tukeva yhteisö on kantanut lapsia siten, että heistä lähes kaikki saaneet jatko-opiskelupaikan. Päätöksen sosiaalisia ei ole ehditty arvioida riittävästi.

- Oppilasennusteen mukaan alueen yläkoululaisten määrä kasvaa siten, että noin viiden vuoden päästä alueelle tarvitaan uusi yläkoulu. Tämän ratkaisun yhteydessä pitäisi myös päättää minne uusi koulu perustetaan tai käynnistetäänkö nyt lakkautettava koulu uudelleen. Jos yläkoulu lakkautetaan vain määräajaksi, ei siellä olevia erikoisluokkatiloja (kotitalousluokka, fysiikka-kemia-luokka) ole syytä purkaa, mutta samalla ne tilat jäävät vajaakäytölle. Uuden koulun perustamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole huomioitu päätöstä tehtäessä.

- YT-menettelyssä on puutteita mm. vastaanottavien koulujen henkilökunnan, Espoo Cateringin sekä kiinteistöhuollon ja siivoushenkilöstön osalta.

Yläkoulun tulevaisuus ei vaikuta siihen, etteikö Keski-Espoon koulu olisi monitoimitalo: nyt jo siellä toimii esiopetus, yhtenäiskoulu (1-9 lk.) ja nuorisotilat. Alueen varhaiskasvatus voi lisätä koulun tiloissa omaa toimintaansa, vaikka yläkoulu jatkaisikin.*